E-mail:    |    IBAN: NL 36 RABO 012 095 78 25

Onze partners

Lokale partners

In Tanzania werken we samen met lokale bewoners die de cultuur kennen en al inzet hebben getoont om armoede in deze regio aan te pakken.

Stichting WakK - bosbouw en educatie in Tanzania

GEPAT

GEPAT

Prof. Aurelia Ngirwa is de drijvende kracht achter deze organisatie. Aurelia en haar man Faustin zijn beiden professor aan de universiteit in Morogoro in het midden van Tanzania. Ze is betrokkenen bij effectieve armoedebestrijding en het tegengaan van verwoestijning.

De bevolking van dit gebied heeft vertrouwen in haar. Zij is geboren in deze regio en snapt de problemen en de cultuur. Er is een team dat de projecten begeleidt met promotie en kennis. Daardoor worden boeren voortdurend ondersteund en aangespoord.

Aurelia en Faustin zijn hier geboren en krijgen hulp van hun familie. De families zorgen voor voedsel voor de vrijwilligers en de meisjes. Zo gaat dat in Tanzania. De inspanning van de gemeenschap zorgt ervoor dat deze projecten door kunnen gaan.

Gepat )


FADECO

Fadeco is een organisatie die ook bij het bosbouwproject betrokken is.Deze organisatie heeft ook een radiostation. Het is een succes en bereikt de hele regio. Deze radio promoot goed grondgebruik en bosbouwprojecten. Hierdoor kunnen we een groot gebied bereiken en boeren blijven ondersteunen met kennis en informatie.

Joseph Sekiku is onze contactpersoon. Hij helpt met het opzetten van nieuwe ondernemersmogelijkheden, zoals een oliepers voor de boeren.

Radio Fadeco )


St. Therese sisters

De St. Therese sisters van moeder overste zuster Pudentiana planten bomen en geven voorlichting op hun scholen over het planten en onderhoud van bossen. Ze hebben al meer dan 3 miljoen bomen geplant. Met de zusters is Stichting WakK begonnen. De congregatie heeft vele scholen, zusterhuizen en ziekenhuizen. Rondom deze plaatsen zijn al grote bossen aangeplant, vooral in Kashozi en Kajunguti. De zusters hebben grote plannen om de bossen flink uit te breiden.

Stichting WakK - bosbouw en educatie in Tanzania

Hoofdsponsoren

Samen met bedrijven uit Nederland de armoede in Tanzania aanpakken.

Stichting WakK - bosbouw en educatie in Tanzania

Greenchoice

Groene energieproducent

Greenchoice

Een samenwerkingpartner voor de bos aanplant in Kagera. Greenchoice wil alleen groene stroom produceren en CO2 uitstoot compenseren met boomaanplant. Ze brengen de bestaande bosprojecten in kaart. Met hun aandeel in deze projecten compenseren ze een deel van de CO2uitstoot door het gasverbruik van hun klanten.

Er is een contract met Greenchoice om 2 miljoen bomen te planten voor 2019. Het ziet er naar uit dat we dit ruim gaan halen.

Op www.greenchoice.nl staat een overzichtelijk verhaal over onze projecten en samenwerking )

Stichting WakK - bosbouw en educatie in Tanzania

Ger van Putten

boekhouder

Veel dank gaat naar onze boekhouder die kosteloos onze administratie in orde houdt en ervoor zorgt dat u uw gift van de belasting af kan trekken.

www.gervanputten.nl )