E-mail:    |    IBAN: NL 36 RABO 012 095 78 25

Vissen kweken tussen de gewassen.

Viskwekerijen in Kagera


Stichting WakK | Ons verhaal
In 't kort

Door onder andere de introductie van de Nijlbaars, de introductie van de waterhyacint, ontbossing en overbevissing is de opbrengst van de kleine lokale vissers sterk teruggelopen.

Stichting WakK is daarom in 2014 gestart met een viskwekerij programma. Het doel van dit programma is het aanbod van vis in Kagera te verhogen en het creëren van werkgelegenheid.

Meer informatie )

Probleem

Overbevissing en competitie

L

Overbevissing in het Victoria Lake is een groot probleem voor de natuur en de lokale bevolking.

Oplossing

Kwekerijen tussen de akkers

L

Viskwekerijen kunnen op een verantwoorde wijze binnen het bestaande landschap ingebouwd worden.

Duurzaam

Verantwoorde kweek

L

De vis wordt op een duurzame manier gekweekt en verwerkt. Dat betekent dat er bij het gehele proces geen chemicaliën antibiotica of andere medicijnen worden gebruikt.

Lokale partners

Vertrouwen en kennis overdracht

L

Stanslaus Rwezaula -Specialist visserij- en Father Deo -Bisdom Bukoba- onze lokale partners in Kagera voor dit project.

Victoriameer

Het Victoriameer is het grootste tropische zoetwatermeer ter wereld. Eeuwenlang kon de plaatselijke bevolking van Kagera in zijn levensonderhoud voorzien vanuit rijke visfauna van dit meer.

Problemen

Sinds medio jaren ‘50 wordt het Victoriameer geteisterd door een opeenhoping van negatieve menselijke invloeden, De introductie van de Nijlbaars, de accidentele introductie van de waterhyacint, ontbossing, erosie, verhoogde inspoeling van nutriënten als gevolg van toegenomen landbouwactiviteiten, vernietiging van de moerasgebieden en overbevissing. Hierdoor is de opbrengst van de kleine lokale vissers sterk teruggelopen en de prijs van vis veel hoger geworden. Nu is vis voor de gemiddelde bewoner van Kagera niet meer betaalbaar.

We geven een hengel om mee te vissen

Stichting WakK is daarom in 2014 gestart met een viskwekerij programma. Het doel van dit programma is het aanbod van vis in Kagera te verhogen, het creëren van werkgelegenheid in de regio, de kennis op het gebied van het kweken van vis vergroten.

Stanslaus is afgestudeerd in visserij met steun van Stichting WakK. Daarnaast heeft WakK een investering gedaan om de eerste Stichting WakK viskwekerij te beginnen. Deze kwekerij is een voorbeeld voor de omgeving en mensen kunnen komen om informatie te krijgen hoe zelf aan de slag te kunnen. Bestaande viskwekerijen kunnen ondersteund worden.

Lokale gemeenschap

Met dit project hopen we het vertrouwen van de gemeenschap verder te vergroten. Door het samen met de lokale gemeenschap uit te voeren, profiteert de gemeenschap er ook op lange termijn van.

Twee vliegen in één klap

De werkzaamheden worden binnen dit project verricht door weeskinderen door middel van een werk- en leertraject.

Nee, drie vliegen in één klap!

Naast het kweken van vis worden er boompjes op het terrein gekweekt. Daardoor hoeven we niet te wachten tot de vis gegroeid is, maar geeft het meteen extra werk en ondersteunt het bosbouwproject van Stichting WakK.

Opbrengsten

Deze kwekerijen leveren geld op, wat verder kan worden geïnvesteerd in andere projecten van Stichting WakK. Hierdoor worden de projecten steeds meer gedragen door lokale opbrengsten.

Help mee met het opzetten van viskwekerijen

Meedoen
Stichting WakK - bosbouw en educatie in Tanzania

Meer informatie?

Brochures over onze projecten

Alle projecten

Brochure

Stichting WakK brochure projecten

Downloaden

Bosbouw

Brochure

Stichting WakW bosbouw projecten

Downloaden